Foto-Dorota Laboratorium
Zaloguj się:                                                                          Sprawdź zamówienie:
 
zapomniałeś hasła? | nie masz konta?                                 co to jest ID zlecenia?
Produktów w koszyku: 0  
Reklama

Regulamin


1. WSTĘP
 1. Właścicielem serwisu Foto-Dorota.pl jest firma:
  Foto-Dorota
  ul.Żydowska 3
  38-500 Sanok
  PkoBp 30 1020 2980 0000 2702 0033 4698
 2. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z oferty serwisu internetowego Foto-Dorota.pl dostępnego pod adresem www.foto-dorota.pl, zwanego dalej foto-dorota.pl
 3. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Foto-dorota.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 5. Usługi wykonywane przez foto-dorota.pl polegają na produkcji: odbitek zdjęć, kalendarzy, fotogadżetów czy innych artykułów pokazanych na stronie w oparciu o cyfrowe pliki graficzne dostarczone do foto-dorota.pl.

2. WARUNKI
 1. Podstawowym warunkiem korzystania z serwisu internetowego foto-dorota.pl, jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 2. Aby dokonać zamówienia w serwisie należy podać swoje dane osobowe, które to muszą być prawdziwe
 3. Użytkownik w momencie podania swoich danych osobowych wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych informacji przez foto-dorota.pl
 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od foto-dorota.pl e-maili informacyjnych.
 5. Użytkownik oświadcza że posiada wszelkie prawa do dysponowania przesyłanymi zdjęciami, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za przesłane pliki do labolatorium foto-dorota.pl
 6. zabrania się używania strony do:
  - przesyłania materiałów mogących uszkodzić systemy informatyczne foto-dorota.pl
  - przesyłania, zamawiania zdjęć z materiałów, co do których nie posiada praw autorskich, naruszających prawa autorskie, znaki handlowe, patenty lub inne prawa intelektualne lub moralne
  - Zabronione jest przesyłanie plików zawierających jakiekolwiek formy przemocy, profanacji, pornografii, treści sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem, materiałów mogących naruszyć prawa prywatne lub publiczne, oraz prawa autorskie, bez zgody autorów i osób, które znajdują się w zamawianych materiałach.

3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I WARUNKI TECHNICZNE
 1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Składając zamówienie po raz pierwszy przez serwis foto-dorota.pl, realizacja tego zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu należności na naszym koncie. Bez względu na wybraną opcje odbioru: (poczta, czy odbiór osobisty)
 3. Rozpoczęcie realizacji kolejnych zleceń w opcji dostawy pocztą polską nastąpi po zaksięgowaniu należności na naszym koncie
 4. Nie wysyłamy za pobraniem
 5. Zlecenia nie opłacone w terminie 3 dni od daty otrzymania zlecenia nie będą realizowane, a pliki cyfrowe zostaną usunięte z systemu.
 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu wpłynięcia należności za zamówienie i wynosi 3- 5 dni
 7. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie przesyłki pocztowej na adres wskazany przez zamawiającego
 8. Za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek odpowiada poczta.
 9. Odpowiedzialność za przekazanie błędnych danych adresowych uniemożliwiających prawidłowe dostarczenie przesyłki spoczywa na zamawiającym
 10. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Użytkownika
 11. Odbitki zdjęć wykonywane są w proporcji boków 3:2 (tradycyjnym) z wyjątkiem formatu 10x13 Jeśli klient chce zlecić wykonanie odbitki z proporcją boków 4:3 to powinien zaznaczyć to w programie wybierając format 10x13 i w UWAGACH DO ZAMÓWIENIA
 12. Ze względu na specyfikę produkcji zdjęć zastrzegamy dopuszczalność ok. 2 milimetrowego marginesu cięcia co może powodować brak 100% odwzorowania pliku cyfrowego. W przypadku przekazania do realizacji plików niedopasowanych do formatu zamawianej odbitki, zdjęcia zostaną wykadrowane przez pracownika foto-dorota.pl
 13. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji foto-dorota.pl zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.
 14. Płatność za zamówienia może odbywać się w dwóch trybach:
  -przy odbiorze osobistym w laboratorium foto-dorota
  -na rachunek bankowy właściciela serwisu pkobp 30 1020 2980 0000 2702 0033 4698
 15. Wszystkie przesłane pliki cyfrowe są korygowane pod względem kolorystycznym i gęstościowym przez laboranta. Jeżeli zdjęcia nie mają podlegać korekcie kupujący jest zobowiązany do przesłania informacji o tym fakcie wraz z plikami. Do przesłania informacji należy użyć pola "uwagi" w programie służącym do wysyłki zdjęć
 16. foto-dorota.pl nie wykonuje automatycznej korekcji czerwonych oczu

4. REKLAMACJE
 1. Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów. Reklamowany towar należy odesłać do siedziby firmy. Koszt tej przesyłki pokrywa zamawiający. Jeśli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, nowy towar zostaje wysłany na koszt firmy
 2. Jeżeli zachodzi obawa odnośnie stanu zawartości przesyłki lub opakowanie przesyłki jest zniszczone lub uszkodzone, należy w miejscu odbioru sporządzić razem z doręczycielem protokół szkody. Tylko w takim przypadku foto-dorota.pl będzie mogła rozpatrzyć reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu. Odbiór przesyłki bez sporządzenia protokołu szkody oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu
 3. Odbitki z plików cyfrowych mogą różnić się pod kątem barwnym jak i gęstościowym od obrazu widzianego na monitorach lub wyświetlaczach. Reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.
 4. Jakość zdjęć jest ściśle związana z parametrami przesłanego pliku. Laboratorium nie odpowiada za słabszą jakość odbitki, jeżeli wynika ona z tych parametrów.
 5. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku lub niedokładności w sformułowaniu treści wpisanej w .uwagach do zamówienia. nie podlegają reklamacji.
 6. Ze względu na fakt, iż produkcja zlecenia rozpoczyna się bezzwłocznie w momencie jego przyjęcia do realizacji, oraz jest ono świadczeniem o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, Konsumentowi po dokonaniu płatności lub potwierdzeniu zamówienia płatnego przy odbiorze nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 7. W przypadku nie uwzględnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient
 8. Reklamacje z tytułu odchyleń barwnych i gęstościowych odbitek przez nas wykonanych w stosunku do odbitek wykonanych w innych laboratoriach nie będą uwzględniane